WENSEN

wensenWensen: Renovatie, participatie en cohesie

Na jarenlang achterstallig onderhoud en telkens uitgestelde plannen zijn de woning aan vernieuwing toe. Door minimale investeringen in de panden zijn er lekkages, de isolatie is beneden niveau en
CV-installaties zijn verouderd. Dat wil echter niet zeggen dat de staat van de blokken te slecht is om te renoveren. De duplexwoning zijn juist gebouwd met oog op veranderingen zodat toekomstige woonwensen gemakkelijk te realiseren zijn.

De wensen van de huurders zijn basaal:

  • vergroten van het comfort van de woning: dubbel glas, geluidsisolatie, betere installaties (CV)
  • Behoud van de omgeving en de sociale cohesie
  • Inspraak in de plannen en planvorming

Het laatste punt verdient nadere toelichting:

Wij voelen ons ondervertegenwoordigd in de vernieuwingsplannen van de wijk. De bewoners van blokken G en H werden in maart 2015 voor voldongen feiten gesteld. Woningcorporatie Rochdale kondigde in een emotionele bijeenkomst de sloop van de blokken aan. Dat kwam hard aan. Bewoners voelden zich eenzijdig en onvolledig geïnformeerd.

De sloop van een eigen woning is een ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom belangrijk dat bewoners bij de planvorming worden betrokken. In het geval van hernieuwde ontwikkelingsplannen van Rochdale omtrent de blokken G en H is dat niet gebeurd. Een bewonersenquête van een jaar eerder kan nauwelijks als participerend middel voor de vernieuwingsplannen van de wijk gelden. Ook de bewonerscommissie is pas na aankondiging van de plannen bij het proces betrokken. In allerijl is een advies geformuleerd waar de mening en wensen van de bewoners van G en H beperkt of zelfs niet werden gehoord. Daarmee ontbreekt het draagvlak voor dit advies in de blokken G en H. Rochdale leunt op het sociaal akkoord van de 2009. Aangezien de herontwikkelingsplannen van Rochdale grondig zijn aangepast, kan het sociaal plan niet één op één worden overgenomen. Dialoog en inspraak bij de planvorming is cruciaal in de herontwikkeling van de wijk. Omdat dit niet is gebeurd moet worden geconcludeerd dat de hernieuwde ontwikkelingsplannen van Rochdale het nodige draagvlak missen.

De wooncoöperatie is bezig om het draagvlak van de zittende huurder te onderzoeken. Daarbij tellen alle bewoners mee, dus niet enkel de reguliere huurders.


logo2

Advertentie