VISIE

Sinds ruim twintig jaar bestaan er sloopplannen in de wijk Jeruzalem, onderdeel van tuindorp Frankendael in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer. Deze plannen zijn steeds weer uitgesteld. In de tussentijd zijn door de verhuurder Rochdale minimale investeringen gedaan, terwijl de staat van de huizen steeds meer achteruit ging.

Bewoners van de wijk ervaren de onduidelijkheid omtrent de vernieuwing van de wijk en het achterstallig onderhoud als heel negatief en belastend. Zij hebben zich begin 2014 verenigd in de wooncoöperatie Jeruzalem.
In plaats van wachten op plannen van de corporatie willen de huurders
van blok G en H het heft in eigen handen nemen en twee blokken op eigen kracht ontwikkelen en renoveren. Zij worden ondersteund door architecten, bouwers, juristen en de Raad van Inspiratie (een denktank) uit de wijk.

De coöperatie wil de bijzondere, monumentale status van het tuindorp met haar hoven, de rust en het groen, ontworpen door onder andere Van Eesteren, Merkelbach en Mien Ruys, behouden en een tweede leven geven. Tuindorp Frankendael zou een interessante leerschool kunnen zijn voor het behoud van naoorlogse wijken die cultuurhistorisch waardevol zijn.

Het experiment biedt ook kansen door de nieuwe Woningwet van juli 2015: deze wet onderstreept het recht van huurders om zich te organiseren en om als collectief actief invloed te hebben op de ontwikkeling van hun (woon)omgeving.

Hierbij onze toekomst visie:

Toekomstvisie Jeruzalem

Advertentie