STATUTEN

Missie

Uitgangspunten voor de statuten zijn:

  • vrijwillig en open lidmaatschap
  • democratische controle door de leden
  • economische participatie door de leden
  • autonomie en onafhankelijkheid
  • coöperatie tussen coöperaties
  • pilotproject en informatieverstrekking
  • aandacht voor de gemeenschap

 


logo2

Advertentie