Nieuwsbrief Wooncoöperatie Jeruzalem

Zoals in de brief van 3 juni 2016 beloofd brengen wij jullie graag op de hoogte van ons onderzoek en de conclusie van afgelopen twee maanden.

Hoewel Rochdale blijft vasthouden aan sloop en nieuwbouw is de wooncoöperatie van mening dat behoud en renovatie nog altijd een serieuze en realistische optie is. De wooncoöperatie Jeruzalem heeft daarom besloten om haar campagne voort te zetten en om in de tweede helft van 2016 te blijven inzetten voor doorbraak van deze plannen.

In een steeds krapper wordende sociale woningmarkt vinden wij het nu nog belangrijker onze blokken te behouden. Voorkomen van de bouw van dure koopwoningen die overal in Amsterdam aangeboden worden is belangrijk. De blokken G&H staan nu in de frontlinie om de strijd voor een toegankelijke en betaalbare stad Amsterdam. Samen kunnen we ons niet alleen voor ons eigen woonplezier inzetten maar ook voor een plezierige, toegankelijke en duurzame stad.

De wooncoöperatie staat in deze opvatting niet alleen en wordt gesteund door onder andere Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, die vanaf 2017 verkoop van sociale huurwoningen wil verbieden. Sterker, Rochdale zelf herkent en erkent deze ontwikkelingen en heeft uitgesproken geen sociale huurwoningen meer op te geven voor koop in de vrije sector. Voor G&H echter wil de corporatie vooralsnog geen lans breken.

Wederom ligt het aan de bewoners zelf om voor zich op te komen en hun eigen wensen en dromen na te streven. Ook hierin staan we niet alleen. De politiek, investeerders en ook corporaties zijn op zoek naar initiatieven die zelf plannen kunnen realiseren en een nieuwe maatschappij kunnen vormgeven. Een belangrijke nieuwe partner is hierbij de Huurdersvereniging Amsterdam (HVA). Zij zetten zich actief in om de realisatie van wooncoöperaties aan te drijven en zien het gedane werk van WCJ als goede uitgangspositie voor de het behalen van de doelen voor G&H.

De huidige realiteit stelt bewoners van G&H voor een lastige keuze. Rochdale heeft voor veel bewoners een acceptabel alternatief geboden waar wij als WCJ niet tussen willen staan. We begrijpen dat de opties en plannen voor velen als te onzeker overkomen. De keuze voor zekerheid is een begrijpelijke en Rochdale heeft met de herhuisvesting in JKL voor velen een goed alternatief geboden. Tegelijkertijd denken wij nog steeds dat het mogelijk is om gezamenlijke duurzame en gezellige wijk te behouden.

We hopen ten zeerste dat je mee blijft strijden voor behoud van G&H en begrijpen als u een andere keuze maakt. Als je verhuist, zou je ons dat dan willen laten weten zodat wij onze ledenlijst actueel kunnen houden?

Wij hopen je echter natuurlijk zo lang mogelijk betrokken in de wijk te houden en nodigen je zoals altijd bij de volgende ALV op 25 juni om 19:30uur bij de kapperszaak op de hoek van de Hugo de Vrieslaan en de Pasteurstraat aanwezig te zijn. Zo blijf je op de hoogte van de stand van zaken en kunt je je bijdrage leveren aan behoud en renovatie van G&H en ons aller toekomstig woonplezier.