Tijdelijke-huurders kraken eigen woningen

Vandaag is er in de wijk Jeruzalem actie gevoerd. De actievoerders komen op voor de rechten van tijdelijke huurders die als wisselgeld worden gebruikt in het gentrificatieproces in de stad Amsterdam.

Tijdens de actie is er een woning bezet.

De wooncooperatie vindt dat de tijdelijke huurders ook bij de buurt horen en willen deze groep graag betrekken bij onze plannen om de buurt te behouden.

Wij steunen deze actie ook en zijn blij met dit initiatief. Dit laat zien dat huurders van de wijk gaan houden en dat deze groep de kans moet krijgen om zich in te zetten voor deze wijk.

facebook_1485959706676

Hierbij hun persbericht:

Tijdelijke-huurders kraken hun eigen woningen terug.

Als protest tegen hun rechteloze woonsituatie hebben tijdelijke huurders vandaag een aantal woningen gekraakt in de wijk Jeruzalem. Deze bewoners zeggen hiermee niet langer als moderne woonslaven gebruikt te willen worden in het voortstuwende gentrificatieproces in de stad Amsterdam. Alles wordt duurder, alles wordt tijdelijk… Tijd om een woning te bezetten en je recht op te eisen.

Aanleiding is het jarenlange getouwtrek in de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer waar wooncorporatie Rochdale 140 sociale huurwoningen wil slopen voor dure koopwoningen. Onderdeel van deze wijkvernieuwing is het uitplaatsen van huurders en deze in eerste instantie te vervangen voor tijdelijke huurders. Een bekend proces dat al jaren geleden in gang is gezet om de bewoners rechtenlozer dus flexibeler te maken.

In de laatste maanden zijn veel tijdelijke huurcontracten door Rochdale opgezegd. Deze wooncorporatie maakt dankbaar gebruik van de rechteloze positie van deze tijdelijke bewoners om hun sloopplannen door te zetten. De bewoners die worden uitgeplaatst hebben weinig tot geen toekomstperspectief op de woningmarkt in Amsterdam.

“ In plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor deze groep en ze te herhuisvesten, staan de tijdelijke bewoners op straat en mogen ze het verder zelf uitzoeken. Daarom hebben wij vandaag deze stap gezet,” aldus Nina die namens de bezetters spreekt.

Stadsdeel Oost en Rochdale die de wijkvernieuwing doorvoeren bestempelen de tijdelijke huurders nu zelfs als voordringers op de woningmarkt die bewust voor deze rechteloze woonsituatie hebben gekozen. De realiteit is echt anders: niemand kiest vrijwillig voor de onzekere situatie van een tijdelijk huurcontract. Er is domweg geen andere keus. De Amsterdamse woningmarkt is door het neoliberale beleid van overheid en woningcorporaties totaal vast gelopen. Als starter zonder vast arbeidscontract en zonder zak vol poen kun je geen hypotheek afsluiten en moet je dus 15 jaar (!!!) wachten op een sociale huurwoning. In het echt kun je dus kiezen tussen een tijdelijk huurcontract of de onbetaalbare vrije huursector woning. Of je bezet een pand en kijkt eens hoe ver je kunt komen.

De actievoerders zeggen niet te zullen vertrekken voordat deze woningen als betaalbare woningen behouden blijven.

AT5 Nieuws: Wo 01 feb 2017 17:00 (van 13:15 t/m 15:05)
Video: FuckFlex Jerusalem

Bron: Bond Precaire Woonvormen
Bron: Parool

Advertentie