DOEL & MISSIE

DoelDoel

Met de Wooncoöperatie Jeruzalem willen we de woningen van blok G en H behouden, renoveren en in eigen beheer exploiteren. We gaan de samenwerking aan met geïnteresseerde partijen om dit kleine stukje Amsterdam, duurzaam en betaalbaar, voor en met de wijk te renoveren.

Voor de huidige huurders is dit een geheel nieuwe opgave. In het werkplan 2015 hebben we ons voorgenomen om aan het eind van het jaar een gedegen afweging te kunnen presenteren met betrekking tot de haalbaarheid van onze plannen. Hiervoor gaan we het gesprek aan met verschillende organisaties. Onder andere Stichting Heemschut en de Huurdersvereniging Oost hebben al laten weten zich voor het behoud van de blokken G en H in te willen zetten. We zoeken het gesprek met de politiek en woningcorporatie Rochdale en zetten in op de presentatie van een haalbaarheidsonderzoek aan het eind van het jaar.

Uitgangspunten zijn:

  • We willen blijven wonen in de blokken G en H in Jeruzalem.
  • We willen (duurzaam) renoveren.
  • We willen invloed uitoefenen op de herontwikkeling van onze wijk.
  • Flexibele woningen, zodat er een degelijk, toegankelijk en gemengd aanbod ontstaat.

Missie

Een betrokken buurt is belangrijk voor de leefbaarheid. Het begint met het verenigen van de huurders en het vertegenwoordigen van de belangen van deze huurders. Voor de blokken G en H is dat naar onze mening onvoldoende gebeurd. Om dit goed te doen is een toegankelijke, horizontale organisatie nodig. Wij als huurders hebben daarom besloten om een coöperatieve vereniging op te richten: De Wooncoöperatie Jeruzalem. Deze vorm van organisatie sluit aan bij de huidige tijdsgeest, de nieuwe woningwet en het beleid van de gemeente Amsterdam.

In onze Wooncoöperatie Jeruzalem organiseren we ons momenteel in werkgroepen. We hebben maandelijkse vergaderingen en er is een ledenstructuur met contributie die op dit moment nog vrijblijvend is. Donaties zijn uiteraard welkom. De maandelijkse vergaderingen zijn laagdrempelig en open voor iedereen. Ze worden bij Marcel, in de kapperszaak op de hoek van de Pasteurstraat en de Hugo de Vrieslaan, gehouden. Er zijn verschillende experts waaronder een jurist, ambtenaar van de gemeente Amsterdam, PhD student Urban studies en een architect die de Wooncoöperatie met raad en daad bij staan.


logo2

Advertentie