Nieuwsbrief Wooncoöperatie Jeruzalem

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rond de Wooncoöperatie Jeruzalem (WCJ). Het bestuur van de Wooncoöperatie voert sinds kort maandelijkse gesprekken met Rochdale. In april en in mei hebben wij met Vincent Verbiest (Projectmanager gebiedsontwikkeling Jeruzalem) en Marieke van der Aar (projectparticipatie Rochdale) gesproken. Op 1 juli vindt het volgende gesprek plaats. Het bestuur heeft deze gesprekken als prettig en open ervaren en was blij om meer duidelijkheid over ontwikkelingen van de blokken G&H te krijgen. We vatten de besproken punten hieronder samen:

IMG_7578– Rochdale houdt vast aan de sloop. In eerste instantie door middel van een tender die zou worden gehouden in september, inmiddels heeft Rochdale duidelijk gemaakt dat ze zelf gaat ontwikkelen. De planvorming is nog niet gestart.

De WCJ heeft aangegeven mee te willen doen aan de tender, maar dan voor renovatie in plaats van sloop, hetgeen door Rochdale om uiteenlopende redenen werd geweigerd.
Nu Rochdale zelf wil gaan ontwikkelen stellen we dat we als bewoners, verenigd in de WCJ, meer dan ooit inspraak in de herontwikkeling moeten hebben. De WCJ is nog altijd overtuigd dat de behoud en renovatie in coöperatieve vorm de beste optie is.

– Rochdale wil enkel met de vaste bewoners van G&H in zee. Rochdale zegt tijdelijk huurders in de WCJ niet te accepteren en vordert tevens het openstellen van de ledenlijst. Omdat Rochdale alleen in zee wil met vaste huurders vraagt ze alleen om de gegevens van vaste bewoners.

De WCJ houdt vast aan haar opstelling dat zowel vaste alsook tijdelijke huurders een waardevolle bijdrage aan de wijk leveren en daarom welkom zijn in de wooncoöperatie. We willen wel de vaste huurders vragen of zij bereid zijn om hun namen als lid van de WCJ te openbaren om met Rochdale in gesprek te blijven en eventueel aanspraak te kunnen maken op de ontwikkelingsbijdrage vanuit Rochdale voor de WCJ die door de woningwet verplicht wordt gesteld. Dit zullen wij per mail doen en we komen binnenkort persoonlijk aan de deur langs om te vragen of u tot deze stap bereid bent en om vragen te beantwoorden.

– Er is gesproken over alternatieven voor de wooncoöperatie buiten G&H. C&F wordt door Rochdale voorgesteld. De WCJ is bereid deze mogelijkheid te onderzoeken. Beide partijen zien obstakels bij deze optie. Te denken valt aan de monumentenstatus van de blokken en het grote aantal vaste bewoners die in C&F willen blijven. Door de WCJ werd een ander alternatief voorgesteld; buiten de wijk Jeruzalem in een ander blok/gebied dat Rochdale van plan is te ontwikkelen. Rochdale was bereid om naar deze optie kijken en mogelijkheden te onderzoeken.

Naast de gesprekken met Rochdale zijn er nog een aantal andere ontwikkelingen. In de afgelopen maanden heeft de WCJ haar plannen voor behoud en renovatie op verschillende manieren op de kaart gezet.

Een delegatie van de IABR (Internationale Architecten Biënnale Rotterdam) heeft een bezoek gebracht aan de wijk. Het project van WCJ werd enthousiast ontvangen en het is gelukt om mensen met kennis en invloed voor onze zaak te winnen.

De WCJ heeft meegedaan aan Faircity Amsterdam. Een platform dat zich tegen de uitverkoop van de stad Amsterdam manifesteert. Met andere wooncoöperaties is een manifest opgesteld dat in Paradiso op 29 mei werd gepresenteerd.

Op 9 juni vindt in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst plaats rond coöperaties. Platform 31 (een platform van binnenlandse zaken) organiseert de bijeenkomst met o.a. de wethouder wonen van Amsterdam. Ook op 22 juni in Pakhuis de Zwijger zal de WCJ haar ervaringen delen met beleidsmakers en professionals om ons verder op de kaart te zetten. We nodigen u uiteraard van harte uit om op deze momenten aanwezig te zijn.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen en de gesprekken met Rochdale heeft de WCJ zichzelf de volgende doelen gesteld:

– In de maanden juni/juli willen we het project WCJ dusdanig neerzetten dat een uitvoering mogelijk is. Zodat we aan alle leden meer duidelijkheid over het wel of niet slagen van behoud en renovatie van de blokken G&H kunnen geven.

– In de maanden juli/augustus willen we professionals aantrekken die ons in de planvorming kunnen ondersteunen.

– Vanaf september gaan wij aan de uitwerking van onze plannen werken. De leden/bewoners krijgen de kans om actief aan het vormgeven van hun toekomstige woonomgeving mee te denken.

We hebben voor deze stappen gekozen omdat wij beseffen dat we de leden zekerheid moeten bieden. Rochdale heeft met de herhuisvesting in JKL voor velen een goed alternatief voor G&H geboden. Als deze zomer de doelstelling van WCJ (om te onderzoeken of G&H zijn te behouden en te renoveren) niet haalbaar of afdwingbaar blijkt, dan zal het bestuur de leden adviseren zich alsnog bij de sloop en verkoop van dit stukje geliefd Jeruzalem neer te leggen.

Wij hopen u echter zo lang nog betrokken in de wijk te houden en nodigen u zoals altijd bij de volgende algemene vergadering op 23 juni om 19:30uur bij de kapperszaak op de hoek van de Hugo de Vrieslaan en de Pasteurstraat aanwezig te zijn. Zo blijft u op de hoogte van de stand van zaken en kunt u uw bijdrage leveren aan behoud en renovatie van G&H en ons aller toekomstig woonplezier.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Wooncoöperatie Jeruzalem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s